OM OSS

K R I M K O N T O R E T

WE ARE

READY TO

DO THE JOB

Om oss

 

 

Krimkontoret er en nettside som gir en oversikt over kriminalitet begått av innvandrere og flyktninger.

 

Årsaken er at media, organisasjoner og politikerne etc. legger mye energi i å holde forbryternes etniske opprinnelse skjult for menigmann i Norge.

 

Eksempler på hva innvandringen koster finner du her:

 

 

 

NYTTIGE LINKER

 

 

De beste linker finner du på

 

INNVANDRINGSKONTORET

 

 

*******************************************************************************************************************************

Krimkontorets team

 

 

Nedenfor ser du fornøyde medarbeidere i Krimkontoret

ROBERT SMITH

 

Krimkontorets sjef

OLIVIA GROSH

 

Medarbeider

STEVEN WHITE

 

Medarbeider